‘Napolyon’un tarihi başarıları ve hataları: “İspanya’nın Bonapart’ın ordusunun mezarı olduğunu söylemiyor”

Verilerin devam etmesine izin verin, bağlamsallaştırılması zor bir geçmişin sodyum pentotali. Napolyon Bonapart 22 yıldan fazla bir süre eski Avrupa, Afrika ve Asya’nın savaş alanlarında…

Napolyon’un Madrid’in kalbinde inşa ettiği ve Fransız kolonisine dönüştürdüğü devasa şehir

Birincisi, Fontainebleau Antlaşması’nı imzalayan ve halkını en kötü kadere mahkum eden İspanya’nın hain bakanı Manuel Godoy’du. Bu anlaşmayla Napolyon, Kral VII. Ferdinand’dan 110.000’den fazla askerle…