İsa Mesih gerçekten var mıydı? Onun “Napolyon gibi tarihi bir figür” olduğunu doğrulayan araştırmalar

Gazeteci José María Zavala Açıktır: İsa Mesih “tüm zamanların en önemli insanıdır.” Ancak kendisi hakkındaki araştırmaların (kutsal metinlerin gizemleştirilmesinden çok uzak olan tarihi araştırmalar) çok…