Göğüs Hastalıkları Nedir?

göğüs hastalıkları

Göğüs hastalıkları branşında akciğere ilişkin her türlü rahatsızlığının tanı ve tedavi işlemlerini yapan tıp dalıdır. Bu hastalıklardan belli başlı olanları şunlardır:

  • Alerjik akciğer hastalıkları
  • Akciğer kanseri
  • Obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH, Astım, Bronşektazi vb.)
  • Kronik öksürükler
  • Pnömoni (Zatürre)
  • Plörezi (Akciğer zarında sıvı birikimi)
  • Sarkoidoz (Akciğerler ile vücudun diğer doku ve organlarını tutabilen sistemik rahatsızlık)
  • Pnömotoraks (Akciğerin sönmesi)
  • Pulmoner Emboli (Akciğer embolisi)
  • Kişinin sigara kullanımına bağlı olarak oluşan akciğer rahatsızlıkları

Yukarıdaki sıralanan hastalıklar veya akciğerlerin etkilendiği farklı hastalık türlerine ilişkin belirtilerle sağlık kuruluşlarına başvuran hastalar göğüs hastalıkları birimlerine yönlendirilir. Hekimin yaptığı muayene ve tetkiklerin tamamlanmasının ardından hastalığına ilişkin teşhisi konulan hastalarda tedavi süreci bir an önce başlatılır.

Göğüs Hastalıkları Bölümleri Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı tarafından tıpta uzmanlığa ilişkin yapılan çalışmalarda göğüs hastalıkları uzmanlık dalına bağlı 3 farklı yan dal oluşturulmuştur. Bunlar; Alerji, yoğun Bakım İş Sağlığı ve Hastalıkları yan dallarıdır. Göğüs hastalıkları ana bilim dalının bulunduğu sağlık kuruluşlarında poliklinik hizmetlerinin yanı sıra yataklı tedavi hizmeti veren klinikler, solunum fonksiyon laboratuvarı bronkoskopi ünitesi ve alerji testlerinin yapıldığı alt birimler yer alır. Hastalar ilk muayenenin ardından hekimleri tarafından gerekli görülmesi halinde bu birimlerden herhangi birine veya birkaçına yönlendirilebilir.

Göğüs Hastalıkları Tanı ve Tedavisi nasıldır?

Herhangi bir akciğer hastalığına ilişkin belirtilerle birlikte göğüs hastalıkları birimlerine başvuran hastalarda ilk olarak detaylı fiziksel muayene yapılır ve hastanın detaylı öyküsü alınır. Bu sırada hastadan devamlı kullanılan ilaçlar ve hastada bulunan diğer kronik hastalıklar da öğrenilir. Daha sonra tanı-teşhisin konulabilmesi ve farklı hastalık olasılıklarının elenebilmesi gibi amaçlarla birtakım tanı testleri -tetikleri istenebilir. Bu testler-tetkikler bittikten sonra elde edilen sonuçlar uzman hekimler tarafından değerlendirilerek hastalığın teşhisi konulur. Ardından teşhis edilen hastalığın türü, hastalığın evresi, hastanın yaşı  gibi pek çok faktör göz önünde bulundurularak hekim tarafından tedavi süreci planlanarak işlemler bir an önce başlatılır.

Göğüs Hastalıklarında Kullanılan Solunum Fonksiyon Testleri (SFT testi) nedir?

Akciğer hastalıklarında solunum fonksiyon testlerine sıklıkla müracaat edilir. Bu testler; nefes alıp verme sırasında yer değiştiren havanın hacmi, akciğer kapasitesi ve mevcut fonksiyon bozukluklarının derecesi gibi konularda bilgi sahibi olunabilir. Difüzyon testi, yavaş ve zorlu vital kapasite testleri, reversibilite testi gibi uygulamalar bunlara örnek olarak verilebilir. Ayrıca bir endoskopi çeşidi olan bronkoskopi ünitelerinde yapılan bronkoskopi işlemi ile akciğer kanseri başta olmak üzere birçok akciğer hastalığına ilişkin araştırma yapılabilir ve tanı konulabilir. Ayrıca bronkoskopi yapılırken gerekli görülmesi halinde hastalıklı bölgelerden biyopsi alınarak incelenmek üzere ilgili laboratuvarlara gönderilebilir.

Özellikle erken evrede teşhis edilen pek çok akciğer hastalığında yüzde yüzü yakalayan oranlarda iyileşme elde edilebilmektedir. Bundan dolayı göğüs hastalıklarına ilişkin belirtiler taşıyan hastalar zaman kaybetmeden muayene ve tanı tetkiklerini yaptırmak üzere sağlık kuruluşlarına müracaat etmelidir.