Göğüs cerrahisi nedir?

göğüs cerrahisi

Akciğerler, Yemek borusu, kalp ve göğüs içindeki diğer yapılardaki hastalık veya yaralanmaların sebep olduğu durumların tanı-teşhis ve cerrahi tedavisi ile ilgilenmekte olan bir tıp dalıdır.

Göğüs cerrahisi hangi hastalıklara bakar?

Göğüs kafesine ait doğumsal deformasyonlar, ana hava yollarında yaşanan darlıklar, göğüs kafesinin ve hava yollarının tümörleri, akciğerin doğumsal veya sonradan edinilen cerrahi hastalıkları, yemek borusu ve diafragma hastalıklarının cerrahi tedavileri ile akciğer kanserlerinin cerrahi tedavisi.

Göğüs cerrahisinin uzmanlık alanına girmekte olan belli başlı hastalık türleri;

Akciğer kanseri
– Benign hastalıklar ve akciğer tümörleri
– Büyük travma veya operasyon-ameliyat sonrası göğüs rekonstrüksiyonu
– Amfizem için akciğer hacim küçültme operasyonu
– Yemek borusu kanseri
– İyi huylu özofagus hastalıkları (iyi huylu tümörler, aklaziler ve darlıklar dahil)
– Özofagus rekonstrüksiyonu
– Gastroözofageal reflü
– Mediastinal tümörler ve hastalıklar (myastenia gravis’in cerrahi tedavisi dahil)
– Mezotelyoma
– Plevral hastalıklar (enfeksiyonlar, pnömotoraks ve plevral efüzyonlar dahil)
– Göğüs duvarı tümörleri
– Hiperhidroz için sempatektomi (aşırı terleme)
– Diyafram felci için plikasyon
– Hava yolu daralması için trakeal rezeksiyon veya stent yerleştirilmesi
– Akciğerin son dönem hastalıkları için akciğer nakli olarak sıralayabiliriz