Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi nedir?

Plastik ve Rekonstrüktif

Kişilerin doğumsal veya sonradan edinilmiş anomalilerin, şekil ve fonksiyon bozukluklarının giderilerek  vücut imajının düzeltilmesine çalışan bir cerrahi bilim daldır.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi; İnsanın tüm vücut yüzeyinde oluşan her türlü cerrahi problemle alakadardır. Vücudun şekil ve fonksiyonlarını bozan nedenler doğumsal, travmatik veya edinsel kaynaklı olabilmektedir. Örneğin; doğumsal olarak oluşan yarık damak-dudak, vasküler kitleler (hemanjiomlar gibi); travmatik olarak oluşan yanıklar, yapışık parmak (sindaktili), trafik kazalarına bağlı yüz yaralanmaları, çeşitli kesiler ve organ kopmaları olup  edinsel olarak ise çeşitli deri ve yumuşak doku tümörleri, sürekli var olan  yaralar bu Plastik cerrahi alanı içindedir. Kemik (özellikle yüz-kafa ve el kemikleri) ve patolojik olaylar (tümör, kist, enfeksiyon vb), kıkırdak çatıdaki (kulak ve burun kıkırdakları gibi) kayıplar, şekil bozuklukları,  yine plastik cerrahi alanı içindedir. Bunun için klasik cerrahi yöntemlerle birlikte mikrocerrahi, lazer sistemleri, endoskopi ile çeşitli kimyasal alan ve ilaçlardan faydalınılabilmektedir.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin ilgi alanları:

·    Yüz şekil bozuklukları– nadir yüz yarıkları, Asimetriler, doğumsal kitleler
·    Damak -Yarık dudak
·    Kraniofasiyal – maksillofasiyal anomaliler (ör: Yüz, çene ve kafa kemikleri düzensizlikleri, şekil bozuklukları, eksiklikleri
·    Çene kapanma bozuklukları -Ortognatik cerrahi
·    Kulak kepçesi olmaması, kepçe kulak ve diğer şekil bozukluklar
·    Hastnın burun defektleri, tümörleri, kopmaları
·    Tükrük bezi hastalıkları
·    Doğumsal tümör, damar malformasyonları, nevüs (ben), kitleler, hemanjiomlar
·    Yüzün yumuşak doku ve kemik travmaları
·    Maksillofasiyal cerrahi (Trafik kazası, şekil ve fonksiyon bozuklukları, tümör ve diğer nedenlerle olan kemik defektleri-kırıkları-, çene cerrahisi
·    Baş ve boyun tümörleri ayrıca bunların defektlerinin onarımları
·    Meme olmaması durumu, asimetri noksanlığı veya fazla meme dokusu
·    Kanserden  sonra meme rekonstrüksiyonu
·   Erkekte büyük meme  (Jinekomasti)
·   Genital organların doğumsal anomalileri (vaginal agenezi, epispadias, hipospadias, vb)
·    Genital organların tedavi edilmesi, kopan organların replantasyonu,
·    Karın duvarı ve göğüs defektleri
·    El Cerrahisi (Travmalar, tümörler, parmak onarımları- parmak transferleri, parmak uzatılması vb)
·    El ve ayaktaki eksiklik olması durumu ve el ve ayaktaki şekil bozukluklar
·    Periferik sinir problemleri (travmalar, defektler, nöropatiler, kitleler)
·    Yumuşak doku ve deri tümörleri
·    Akut yanık ve yanık sonrası oluşmuş deformiteler, büzüşmeler, kasılmalar, elektrik ve kimyasal maddelerin yumuşak dokularda yaptığı hasarlar
·    Çeşitli enfeksiyon, radyasyon ve diğer etkilerle birlikte  deri ve derialtında oluşan yaralar
·    Kronik yaralar (diyabetik ayak yaraları, venöz yaralar ve bası yaraları gibi)

Estetik Cerrahi  nedir? (Kozmetik Cerrahi nedir?)

Plastik cerrahi içinde bulunan bir yan daldır. Estetik cerrahi vücut imajının daha iyi güzel ve mükemmele ulaştırılmasını sağlamak için yapılan operasyon ve girişimlerle uğraşır. Burada tıbbi bir problemden ziyade estetik problemler vardır.
Tüm plastik cerrahlar uzmanlık eğitimleri sırasında ayrıca estetik cerrahi eğitimi görürler ve bu operasyonları yapmakta tek yetkili kimselerdir. Estetik cerrahi uzun bir eğitim ve plastik cerrahi deneyimi gerektirir. Bu tür cerrahi operasyonlar hem cerrahi hem de artistik yetenek gerektirir. Estetik cerrahide asıl olan her zaman estetik değil, bazen de tıbbi problemler çözülür. Örneğin aşırı şişman bir gövdenin veya aşırı  büyümüş memelerin cerrahi olarak düzeltilmesi hem tıbbi hem de estetik problemleri birlikte çözmektedir. Bir organın estetik düzeltilmesinden önce fonksiyonu son derece önemlidir. Yine örnek verecek olursak: estetik burun ameliyatında (Rinoplasti) şekil ve nefes alma problemleri birlikte düzeltilmelidir.

Ülkemizde meme estetik cerrahisi (büyütme- dikleştirme -küçültme vs), burun estetik cerrahisi (rinoplasti), vücut kontur cerrahisi, yüz germe-yenileme, göz kapağı cerrahisi, kulak kepçesi düzeltilmesi de sıklıkla yapılan estetik cerrahi operasyonlar arasındadır.

Estetik cerrahi operasyonları için uzman plastik cerrahlara müracaat etmek gerekir. Farklı alanlardaki hekimlerin estetik cerrahi yapmaya çalışmaları tıbbi, etik ve adli birçok probleme neden olmakta olup ve ehil olmayan ellerdeki hastalar düzeltilmesi çok güç komplikasyonlarla sebebiyet vermektedir. Bundan dolayı  hastaların yukarıdaki problemlerle ilgili olarak cerrah seçerken mutlaka Plastik ve Estetik Cerrahi doktorlara müracaat etmeleri kendi yararlarına olacaktır.

Estetik Cerrahi Uğraşı alanları nedir?

·    Estetik ve fonksiyonel burun düzeltilmesi (septorinoplasti ,Rinoplasti)
·    Yüz yenileştirme (göz kapağı ve ağız çevresi revizyonları, Yüz germe ve kırışıklıkların tedavisi)
·    Endoskopik alın-yüz germe, kaş kaldırılması
·    Göz kapağı estetiği revizyonu (Blefaroplasti)
·    Kişinin Kepçe kulak ve kulak kepçesindeki diğer estetik problemlerinin düzeltilmesi ,
·    Çene büyütme ve çene küçültme operasyonları (Mentoplasti),
·    Deride yara izi  ve düzensizliklerin giderilmesi,
·    Saç ekimleri – replasmanları
·    Lazer uygulamaları (lekelerin ve damar malformasyonlarının giderilmesi
Yüz soyma vs)

 •  Estetik meme operasyonları :Büyütme, dikleştirme ve küçültme
  ·    Aşırı deri-derialtı yağ dokusunun istenilen düzeyde azaltılmasına yönelik operasyonlar (lipektomi -liposuction)
  ·    Karın germe (Abdominoplasti)
  ·   Yağ alınması, Bacak kontur düzeltme (enjeksiyonları veya bacak implantları ile, İmplantlarla (yumuşak dokuya uygulanan protezler), erkekte pektoral (göğüs) implantlar- bacak implantları gibi)
  kontur düzeltmeleri (Uyluk ve kalça implantları)
 •  Cilt bakımları ve girişimleriPlastik Cerrahi içinde özelleşmiş yan dallar nedir?
  Estetik (Kozmetik) Cerrahi nedir?

 Hastanın daha estetik ve orantılı bir vücuda kavuşması için yapılan operasyonal işlemdir. İlgili vücut kısmı (karın, burun, meme, ) anatomik ve estetik ölçülere dayanarak daha mükemmel ve çevre konturlarla birebir veya uyumlu hale getirmektir. Bu cerrahi işlemde yağ enjeksiyonlarından ve çeşitli implantlardan faydalanılabilir.

Maksillofasiyal Cerrah nedir?

Yüz kemiklerinin her türlü cerrahisi ile Maksillofasiyal Cerrahi ilgilenir. Yüz kemik kırıkları, yüz tümörleri, ortognatik düzeltmeler (çenelerin ileri veya geriye alınması), doğumsal yüz yarıkları düzeltilmesi bu alan içindedir.

Kraniofasiyal Cerrah nedir?

Kişinin kafatası kemiklerindeki anormallikleri ve şekil bozukluklarını düzeltmektedir. Doğumdan sonra fark edilen kafatası şekil bozuklukları (çekiç kafa, kule kafa, basık kafa) beyin gelişmesinide olumsuz etkileyeceği için kraniofasiyal cerrahi sayesinde düzeltilir. Kafatası kemiklerinde sonradan oluşan defektler, kafatası  şekil bozuklukları, çeşitli otolog doku (başka bir yerden alınan kemik veya kıkırdak) veya alloplastik materyallerle onarılabilmektedir.

Mikrocerrahi nedir?

Özel mikrocerrahi aletleriyle operasyon mikroskobu altında yapılan yöntemdir. Kişinin  lopan eli, ayağı ve diğer dokuların yerine dikilmesi bu cerrahi teknikle yapılabilmektedir. Küçük çaplı damar ve sinirlerin dikilmesi sayesinde kopan organa işlevi yeniden kazandırıldığı gibi, bir defekte başka bir bölgeden dokuların transferi de yapılabilmektedir. Artık günümüzde 0,5 mm çapına kadar ince damar ve sinirler dikilebilmektedir.

El Cerrahisi nedir?

Eldeki travmatik (kopmalar,kesikler, ezilmeler,) defektlerin şekil ve fonksiyon bozukluklarının düzeltilmesi, doğumsal bozuklukların (yapışık ve fazla parmaklar, parmak anomaliler,  yarık el, deforme el vb) düzeltilmesi, tendonların ve sinirlerin onarım ve tedavisi, el tümörleri, el yanıkları tedavisi el cerrahisi sayesinde yapılabilmektedir.

Endoskopik cerrahi nedir?

Endoskop yardımıyla yüz ve alnın gerilmesi, sinir ve damar cerrahileri ve meme protezi yerleştirme olası hale gelmiştir.