Enfeksiyon Hastalıkları nedir?

Enfeksiyon nedir?

Enfeksiyon hastalıkları mikroorganizmalar (virüs, bakteri, parazit ve mantarlar) tarafından vücudumuzda meydana getirilen ve hem ülkemiz hem dünya ülkelerinde en sık görülen hastalıklar grubunu oluşturur. Enfeksiyon hastalıkları, tedavileri mümkün olan hastalıklardan oluşur. Çok büyük bir kısmı uygun tedavi verilerek tam şifa ile neticelenir.

Enfeksiyon, infeksiyöz bir ajanın vücuda girerek çoğalması demektir. Ancak bu esnada hastalık belirtilerinin ortaya çıkması gerekmez. Eğer enfeksiyonla birlikte, hastalık belirtileri de oluşuyorsa infeksiyon hastalığından söz edilir.

Enfeksiyon hastalıklarının belirti ve bulguları çok farklı olabilmektedir. Ateş, üşüme, titreme, iştahsızlık, ağrı, halsizlik, yorgunluk, bulantı, kusma gibi genel bulgulara ek olarak etkenin cinsine ve enfeksiyonun yerine bağlı olarak gelişen spesifik belirti ve semptomlar; eklem ağrıları, vücutta döküntüler, ishal, kabızlık, kızarıklıklar, öksürük, sarılık, bilinç bozuklukları gibi bulgular olabilir.

Enfeksiyon hastalıklarının birçoğunda bağışıklık yanıtı gelişir, böylece enfeksiyon hastalıklarının bir bölümünden aşı ile korunmak mümkün hale gelmektedir. Bu sebeple yetişkin aşılama hizmetleri de (hepatit B, tetanoz, grip, pnömokok vb.) yapılmaktadır.

Enfeksiyon Hastalıkları neye bakar?

-Kene ısırması takibi ve Kırım Kongo Kanamalı Ateş

-Seyahatle ilişkili enfeksiyonlar (Korunma ve tedavisi)

-Menenjit ve ensefalit dahil Sinir sistemi enfeksiyonları

-Kan dolaşımı ve kateter kaynaklı enfeksiyonlar

-Kemik ve eklem enfeksiyonları

-Nedeni bilinmeyen ateş etyolojisi araştırılması

-Grip (H1N1 gribi dahil) ve Soğuk algınlığı

-Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C

-AIDS (HIV)

-Enfeksiyöz mononükleoz(EBV) ve Sitomegalovirüs enfeksiyonu(CMV)

-Diğer viral hastalıklar

-Tetanoz

-Pnömoni (Zatürre)

-Tüberkuloz (Verem)(Akciğer dışı dahil)

-Dizanteri (Amipli/basilli)

-Besin zehirlenmesi

-İshalle seyreden diğer hastalıklar(Rota/Adeno/Norovirüs vb)

-Paraziter hastalıklar

-İdrar yolları enfeksiyonları

-Cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar(Üreoplazma/Chlamidya vb)

-Frengi (Sifiliz)

-Bel soğukluğu(Gonore)

-İnfektif endokardit

-Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

-Su çiçeği (Varicella) ve Zona

-Mantar enfeksiyonları

-Tifo ve Brusella

-Sıtma(Plasmodium) ve Şark çıbanı(Leismania)

-Lyme hastalığı(Borelia)