Oral Diagnoz ve Radyoloji

Oral Diagnoz ve Radyoloji

Ağız, diş ve mukoza rahatsızlıklarının tanısını bulmak için yardımcı muayene yöntemlerini kullanarak bu dokuların iyileştirilmesine yönelik en uygun tedaviyi hazırlayan ve hastaları tedavilerinin yapılacağı uzmanlık dallarına yönlendiren alana diagnoz radyolojisi denir.

Diş doktorluğunun ağız, diş, diş eti ve çevre dokularının hastalık, gelişim kusurlarını inceler, anomali, tanı-teşhis ve tedavi kriterlerini araştırır. İyi bir oral diagnoz, ağız dışı muayene, ağız içi muayene ve radyolojik muayene ile yapılarak daha net sonuçlar elde edilir.

Ancak ağızda oluşan çürük dişler, gömük dişler veya çekilmiş diş eti gibi nedenler görülmez. Yanak, damak ve çene kemikleri üzerinde bulunan yumuşak dokularda görülen hastalıklar da olabilir. Oral Diagnoz ve Radyoloji bölümünde, vücudun başka bir yerinde bulunan ancak ağız içi dokularında belirti veren diyabet ve Behçet hastalıkları gibi sistemik rahatsızlıkların herkes ve aft gibi ağız içi doku hastalıklarının da tespiti yapılarak hastalığın tedavisi yapılır.

Ağız içi (intraoral) ve Ağızdışı (extraoral) olmak üzere 2 ana gruba ayrılır.

Oral Diagnoz’da temel bilimsel çalışmalar 4 grupta toplanabilir:

Semptomların tanımı, Sendromların tanımı, Tanı metotları ve Tanıya götürecek laboratuvar-

Radyolojik-patolojik uygulamaların/yöntemlerin tespiti

Ağız kanserleri genel kanser oranları içinde yüzde 5′e varan oranda görülür ve erken teşhis için diş doktorunun iyi bir oral diagnoz bilgisine ve deneyime ihtiyacı vardır.

Yapılacak olan diş tedavilerine yardımcı olan en etkili yöntemlerden bir tanesi de radyolojik görüntüleme tetkikleridir. Yapılacak olan bu tetkikler; ağız içi ve ağız dışı röntgenler, dental tomografi, panoramik röntgenler ve periapikal röntgenler olarak değerlendirilebilir. Bunlardan dental tomografide; normal röntgen ile görülemeyecek aksiyel, sagital ve koronal açılardan çok sayıda kemik ve yumuşak doku görüntüleri elde edilir.

Dijital Panaromik Radyografi
Panaromik radyografiler, ağızda var olan dişlerin tamamını, dişleri çevreleyen kemik dokusunu, çene kemiğinin tamamını, gömük dişleri, görüntüleme tekniğine veril addır. Çekilen röntgene ait görüntüler anında bilgisayar ekranına kaydedilerek kontrol edilebilmektedir.

Dijital Radyografiler
Çekilen röntgene ait görüntüler anında bilgisayar ekranından takip edilebilmektedir. Rvg ile elde edilen periapikal ve panaromik röntgen cihazıyla çekilen panaromik röntgenler detaylı bir şekilde incelendikten sonra ağız içi bulguları diş doktoru tarafından değerlendirilir.

Bilgisayarlı Tomografi ( BT, CT )
Kişilerde oluşan büyük kistler, tümörler ve çok sayıda implant uygulamasının planlandığı vakalar gibi geleneksel ağız içi ve ağız dışı görüntüleme tekniklerinin yeterli olmadığı durumlarda kullanılan üç boyutlu görüntüleme sistemidir. Diğer iki boyutlu tekniklerin aksine Bilgisayar tomografisinde ağız bölgesinden enine kesitlerde alınabilmekte ve bu sayede dişlerin veya patolojik oluşumların çevre dokularla ilgili komşulukları 3 düzlemde de bilgilere ulaşılıp değerlendirilmektedir. Özellikle çok sayıda implant uygulanacak kişilerde yatay yöndeki kemik kalınlığı, sinüs boşluklarının yerleri, damar ve sinirlerin izledikleri yol kesin olarak tespit edilebilmektedir. Yöntemin bir diğer avantajı da hızlı prototipleme yöntemi ile kombine kullanılarak operasyon öncesi istenilen bölgelere ait çalışma maketleri veya kılavuz plakların hazırlanabilmesini sağlar.

HAMİLEYKEN RADYOGRAFİ ÇEKİLEBİLİNİR Mİ?
Diş kliniğinde kullanılan görüntüleme cihazlarının yaydığı radyasyon miktarı çok düşük olup insan sağlığını tehdit edecek düzeyde olmayıp, özellikle hamileler veya hamilelik şüphesi olanlardan, acil tıbbı endeksiyon ve doktor talebi dışında panaromik radyografi alınması doğru değildir. Ancak, çok zorunlu bir durum ise alınabilinir. Hamile kişilerin radyografi kliniğine girerken mutlaka kurşun önlük giymesi gerekir.